Project Sport & Cultuur

Inleiding

De gemeente Gulpen-Wittem heeft gezondheid, beweging en vitaliteit hoog in het vaandel staan. Een groot aantal verenigingen zet zich dagelijks in voor  inwoners van Gulpen-Wittem om hen onder andere te ondersteunen bij het op pijl houden van hun lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daar wordt door velen ook dankbaar gebruik van gemaakt! Recent onderzoek toont echter aan dat jongeren in Gulpen-Wittem in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar te weinig bewegen en ondernemen. Om hier verandering in te brengen start de gemeente met een Sport-  en Cultuurproject om activiteiten op dit gebied inzichtelijk te maken én een impuls te geven.

 

Betrokkenheid verenigingen van groot belang


De betrokkenheid van verenigingen in Gulpen-Wittem speelt in dit project een belangrijke rol. Zij zijn middels een brief door de gemeente geïnformeerd en worden verzocht om hun activiteiten in de vorm van kennismakingslessen op het gebied van sport en cultuur voor jongeren in de leeftijd van 4-12 jaar kenbaar te maken. Deze informatie wordt vervolgens gebundeld in een sport- en cultuurgids en aangeboden op een online platform www.gulpenwittembeweegt.nl (dit platform wordt gevuld zodra de alle activiteiten binnen zijn).

 

Het project


Het is voor basisschoolkinderen van groot belang om in aanraking komen met sport en cultuur! Als zij in deze fase voldoende bewegen, creatief en sociaal bezig zijn dan doen zij dat ook op latere leeftijd. Uit ervaring bij andere gemeenten blijkt dat meer dan 30% van alle basisschoolkinderen zich inschrijft voor een kennismakingsles. Gemiddeld wordt 15% tot 20% van de kinderen daarna ook daadwerkelijk lid van de vereniging.

 

Bekijk hieronder het boekje online.

Digitaal boekje 2018!

Digitaal boekje 2018!